Produktkategorier

I detta kapitel presenteras varje produktsektion för sig. Du får veta allt du behöver. Bli en skyltnörd med oss. Kontakta oss gärna om du saknar information.

PRODUKTKATEGORIER

I detta avsnitt djupdyker vi i information kring varje enskild produktkategori och du kan läsa allt som finns att läsa om nödskyltar, brandskyltar, skyltar för kemiska arbetsmiljörisker, varningsskyltar, förbudsskyltar, påbudsskyltar, taktila skyltar och kontrastmarkering. Skyltarna och markeringarnas utseende, betydelse, syfte och funktion samt övrig viktig information går att läsa här. Vill du veta någonting som inte står med på produktsidan? Lägg ett email till hello@systemtext.com och vi tar reda på svaret samt återkopplar till dig så fort som möjligt. Hjälp oss utveckla varje sektion.

Nödskyltar

Hur ser en nödskylt ut? Vad har den för syfte och funktion? Vad betyder symbolerna på skylten? Fördjupa dina kunskaper kring nödskyltar. In och läs allt!

Brandskyltar

Hur ser en brandskylt ut? Den informerar om placering av utrustning för brandbekämpning. Både för den kvicktänkte, men också för räddningstjänsten. Lär dig mer!

Kemiska risker

Skyltar och märkning för kemiska risker har olika utseende beroende på var den ska användas. Vi reder ut alla frågetecken och förklarar vad som gäller.

Varningsskyltar

Varningsskyltar används på arbetsplatser för att tydliggöra faror, risker eller hinder. Men vet du hur mycket av skylten som ska vara täckt av gul färg? Vi vet!

Förbudsskyltar

Förbudsskyltar är vanligt förekommande skyltar i samhället och på arbetsplatser. Läs om förbudsskyltars utseende, betydelse samt deras syfte och funktion.

Påbudsskyltar

Påbudsskyltar är vanligt förekommande inom industri, lager och bygg. Vet du vad påbudsskyltarna på din arbetsplats betyder och vilka krav som ställs på dig?

Taktila skyltar

Vad är utmärkande för en taktil skylt? Var ska man finna taktila skyltar? Skylten ska monteras på bestämda platser, av särskilda anledningar. Vi förklarar!

Kontrastmarkering

Kontrastmarkering förvarnar om något och underlättar orienteringsförmågan vid synnedsättning. Vad ska kontrastmarkeras? Vi ger konkreta råd från lagstiftningen.