Förbudsskyltar | Allt om förbudsskyltar

Förbudsskyltar är vanligt förekommande skyltar i samhället och på arbetsplatser. Läs om förbudsskyltars utseende, betydelse samt deras syfte och funktion.

FÖRBUDSSKYLTAR

UTSEENDE

En förbudsskylt har en rund form. Skylten ska ha vit bakgrund med röd bård och rött snedstreck. Den röda delen ska utgöra minst 35 % av skyltens yta. Symbolen på skylten ska vara svart.

BETYDELSE

Förbudsskylten informerar om förbud och stopp.

SKYLTENS SYFTE OCH FUNKTION

Skylt som förbjuder ett beteende som kan innebära fara, dvs förbudsskylten informerar om vad man inte får göra. Exempel på förbudsskyltar är: obehöriga äga ej tillträde, rökning förbjuden, nödutgång får ej blockeras etc.