Påbudsskyltar | Allt om påbudsskyltar

Påbudsskyltar är vanligt förekommande inom industri, lager och bygg. Vet du vad påbudsskyltarna på din arbetsplats betyder och vilka krav som ställs på dig?

PÅBUDSSKYLTAR

UTSEENDE

En påbudsskylt är rund i formen och har en vit symbol på blå bakgrund. Den blå delen ska vara minst 50 % av skyltens yta.

BETYDELSE

Påbudsskylten uppmanar till ett visst beteende eller åtgärd samt ifall det i arbetsmiljön krävs personlig skyddsutrustning.

SKYLTENS SYFTE OCH FUNKTION

Skylten ställer krav på åtgärd eller beteende för att minimera eller eliminera risker och informera om förebyggande skyddsåtgärder. Påbudsskyltar är vanligt förekommande inom industri, lager och bygg.