Skylta rätt

Vi ger dig kunskap kring arbetsmiljöskyltars korrekta utformning och val av rätt storlek vid montage. Du bidrar till ökad säkerhet på din arbetsplats.

KORREKT UTFORMADE SKYLTAR FÖR EN SÄKER ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljöskyltar har ett beslutat förutbestämt utseende, för att alla människor ska känna igen dem och veta skyltarnas betydelse. Systemtexts arbetsmiljöskyltar lever upp till de fastställda kraven för utformning av korrekta skyltar till arbetsplatser. För skyltar som inte har till syfte att informera om säkerhet på arbetsplatser används trivsel- och ordningsskyltar. 

Korrekt utformade arbetsmiljöskyltar regleras i:

Arbetsmiljöverkets författningssamling:
AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning
AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker

Boverkets författningssamling:
BFS 2013:9 HIN 3 Enkelt avhjälpta hinder

International Organization for Standardization:
ISO 7010:2019 Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs

KORREKT SKYLTNING

Vi har sammanställt samtliga arbetsmiljöskyltars utformning i en enkel och överskådlig tabell.

VÄLJ RÄTT SKYLTSTORLEK

För val av skyltformat finns nedanstående standard i SS-EN 1838:2013

Maximalt läsavstånd erhålls av formeln D = S x P, där D är betraktningsavstånd, P är piktogrammets (skyltens) höjd och S är en konstant: 100 för belyst skylt, 200 för genomlyst skylt. En centimeter på skyltens/piktogrammets höjd motsvarar en meter i betraktningsavstånd.

Anmärkningsvärt är att skyltar som är färgefterlysande Supernova® skyltar har längre betraktningsavstånd, sk läsavstånd, i mörker än skyltar som endast efterlyser i vitt. Supernova® skyltarna efterlyser både i symbolens färg (vitt) och skyltens varselfärg (grön, röd, blå eller gul). Detta ökar igenkänningen till skillnad från skyltar där endast symbolerna efterlyser i vitt utan någon färgförankring.