Nytt kommunikationskoncept

NYTT KOMMUNIKATIONSKONCEPT

Då vi arbetar i en mansdominerad bransch har vi som mål att ideligen förbättra balansen mellan män och kvinnor. Vi vill återspegla samhälls- och kundstrukturen bättre, samtidigt som vi banar väg för en mer balanserad bransch. Vi vill bryta konventionerna och ta ett nytt, oväntat och emotionellt grepp i en allvarlig kategori.

Vårt kommunikationskoncept tar avstamp i vår vision: En värld där alla är trygga och säkra på jobbet. Vi delar med glädje med oss av den gedigna kunskap vi genom åren har skaffat oss kring arbetsmiljöskyltning och lagstiftning, i allt från hur en arbetsmiljöskylt är korrekt utformad till hur den är rätt placerad.

Våra produkter är anpassade för slutanvändarens arbetsmiljö och verkliga behov. Människor ska tryggt kunna gå till jobbet på morgonen och komma hem på kvällen. Allt för att det fanns rätt skyltar placerade på rätt platser.  

RÄTT SKYLT RÄDDAR LIV

Systemtext utvecklar, utformar och producerar korrekta, högkvalitativa arbetsmiljöskyltar och tjänster samt sprider kunskap och påverkar beslutsfattare om vikten av rätt skyltning i människors arbetsmiljö. Systemtext – Safety in sight®