Supernova® skyltar | Färgefterlysande skyltar

Vad är en Supernova® skylt? Skillnaden mellan en Supernova® skylt och en efterlysande skylt? Varför ska jag välja Supernova® skyltar? Alla svaren finns här!

VAD ÄR EN SUPERNOVA® SKYLT?

En Supernova® skylt är en premiumskylt av hög kvalitet med en unik färgefterlysande egenskap. Den färgefterlysande egenskapen innebär att skylten har samma utseende både i ljus och mörker, dvs att Supernova® skylten efterlyser i både skyltens varselfärg (grön, röd, blå eller gul) och symbolens färg (vit). Tekniken och skylten är utvecklad av Systemtext och lanserades i början av 2000-talet. Idag är Supernova® skyltar det självklara valet vid köp av utrymningsskyltar, nödskyltar, brandredskapsskyltar och brandbekämpningsskyltar.

KUL KURIOSA:

I Sverige säljer Systemtext varje år mer än 97 000 st Supernova® skyltar.

SKILLNADEN MELLAN EFTERLYSANDE OCH FÄRGEFTERLYSANDE SKYLTAR

En efterlysande skylt är en skylt där endast piktogram/symbol, och eventuell ram, efterlyser i vitt. Den efterlysande skyltens varselfärg, som i dagsljus är synlig, blir svart i mörker eller vid strömbortfall. Supernova® skyltar, som är färgefterlysande, efterlyser i mörker med hela sitt budskap! Piktogram och ram efterlyser i vitt och resten av skylten efterlyser i sin varselfärg: grönt för nöd, rött för brand, gult för varning och blått för påbud och information. En färgefterlysande skylts budskap uppfattas snabbt och tydligt i mörker även om den inte är försedd med nödbelysning.

SUPERNOVA® SKYLTAR BEHÅLLER VARSELFÄRGEN I MÖRKER

På dagen har alla skyltar samma utseende, men i mörker syns skillnaden som är avgörande i ett nödläge. Supernova® skyltar - en säker investering!

KLARAR SUPERNOVA® SKYLTAR ARBETSMILJÖVERKETS KRAV?

Skyltar med Supernova® kvalitet uppfyller kraven i AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning Bilaga 3 om att efterlysande skyltar bör vara utformade så att de behåller sin färg, även då de inte är belysta samt att skyltars dimensioner samt färg- och ljustekniska egenskaper ska väljas så att skyltarna blir lätta att upptäcka och förstå, samt att efterlysande färger, reflekterande material eller artificiell belysning ska användas där dagsljuset är otillräckligt.

Supernova® skyltarna uppfyller även kraven som ställs i DIN 67510-3 Photoluminescent pigments and products – Part 3: Low location lighting system. DIN är en tysk nationell standardiseringsorganisation, som internationellt har ett gott renommé för sina standarder.

SUPERNOVA® SKYLTAR - DET SJÄLVKLARA OCH SÄKRASTE VALET - VARJE GÅNG

  • Supernova® färgefterlysande skyltar har samma utseende både i ljus och mörker och är därför lätta att känna igen och kan vara en avgörande faktor i en utrymningssituation
  • Högt observationsvärde i mörker då färgefterlysande skyltar är lättare att upptäcka, i frånvaron av ljus, på grund av deras framträdande färger samt starka lyskraft
  • Lyskraften bidrar även till uppfattningen att Supernova® skyltarna är de tydligaste skyltarna i ett nödläge, eftersom hela skyltens budskap framträder
  • I krissituationer kan vi reagera irrationellt samt känna osäkerhet, stress och rädsla, vilket gör det svårt att orientera sig. Supernova® skyltar räddar människoliv
  • Supernova® skylten är 80 % säkrare än en efterlysande skylt*

*Avdelningen för Brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola genomförde en studie som visar att människor uppfattar färgefterlysande skyltar lättare än skyltar som endast är efterlysande i vitt. Det visade sig att 80 % fler valde utrymningsvägen med Supernova® färgefterlysande skyltar, vilket gör den till ett mycket säkrare val.

När ska man välja Supernova® skyltar?

Vi ger dig svar på när du ska använda Supernova® skyltar respektive efterlysande och belysta/genomlysta skyltar samt vilka standarder du kan välja mellan.

Tips för effektiv uppladdning

Efterlysningen påverkas av faktorer som dagsljus, vilken typ av artificiell ljuskälla som används, belysningsstyrkan samt kallvitt ljus eller gulvitt ljus.

Hur monterar man Supernova® skyltar?

Vi går igenom flera enkla sätt som du kan montera dina Supernova® skyltar på. Vi har olika montagleösningar beroende på underlaget: vägg, golv, tak och dörr.