Supernova® Taktil

En unik tillgänglighetsprodukt som i ett nödläge möjliggör orientering av utrymning på egen hand. Få råd om var en taktil utrymningsskylt ska placeras.

SUPERNOVA® TAKTIL HJÄLPER MÄNNISKOR MED SYNNEDSÄTTNING

Supernova® Taktil är en produkt utvecklad för ett mer tillgängligt samhälle där två funktioner möts. Färgefterlysande egenskaper möter punktskrift (braille) och relieftext (taktil text) i en unik skylt framtagen i tester tillsammans med SRF Synskadades Riksförbund. Målet är att hjälpa människor med synnedsättningar så att de kan orientera sig på egen hand i en utrymningssituation.

Supernova® Taktil är tillverkade i hårdplast och är till för inomhusbruk. De monteras enklast med dubbelhäftande tejp på väggen. Sortimentet för Supernova® Taktil avser utrymningsskyltar.

UTRYMNINGSSKYLTARS PLACERING

Enligt BFS 2013:9 HIN 3 ska hinder i form av bristande utformning av orienterande skyltning ska avhjälpas. Skyltarna ska vara lättbegripliga och lättlästa för att man ska kunna orientera sig, ha ljushetskontrast och vara placerade där man förväntar sig att finna dem. Det ska vara placerade på en lämplig höjd, för att kunna läsas av såväl personer i rullstol som av stående personer med nedsatt syn. Det är viktigt att man kan komma tätt intill skyltarna för att kunna avläsa dem. Skyltarna bör vara kompletterade med bokstäver i antingen relief, punktskrift eller båda och vara tydliga, lättförståeliga och ha välkända symboler. Systemtexts Supernova® Taktil skyltar klarar dessa krav.

Supernova® Taktil enligt gällande föreskrifter:

  • Piktogram för utrymningsskyltar och färgefterlysande egenskap (AFS 2020:1)
  • Rätt kontrast, relieftext, punktskrift och symboler (SRF, BFS 2013:9 HIN 3)
  • Transparent relieftext för samspel med piktogram (AFS 2020:1, BFS 2013:9 HIN 3)

REKOMMENDERAD SKYLTNING FÖR UTRYMNINGSPLATSER

En utrymningsplats är ett utrymme i anslutning till utrymningsvägen där personer som inte har möjlighet att utrymma på egen hand, på grund av sin nedsatta rörelse- eller orienteringsförmåga, kan avvakta vidare utrymning genom assistans. Från utrymningsplatsen ska det finnas möjlighet till tvåvägskommunikation för att få hjälp. (BBR 21, 5:248)

Hur monterar man Supernova® skyltar?

Vi går igenom flera enkla sätt som du kan montera dina Supernova® skyltar på. Vi har olika montagleösningar beroende på underlaget: vägg, golv, tak och dörr.

Tips för effektiv uppladdning

Efterlysningen påverkas av faktorer som dagsljus, vilken typ av artificiell ljuskälla som används, belysningsstyrkan samt kallvitt ljus eller gulvitt ljus.

Supernova® - skylten som räddar liv!

Vad är en Supernova® skylt? Skillnaden mellan en Supernova® skylt och en efterlysande skylt? Varför ska jag välja Supernova® skyltar? Alla svaren finns här!