Supernova+® har korrekta piktogram enligt ISO 7010

Världen internationaliseras och det ger upphov till ett gemensamt formspråk som alla kan känna igen. Supernova+® skyltarna är redan förberedda för framtiden.

SUPERNOVA+® HAR INTERNATIONELLT GODKÄNDA PIKTOGRAM

Internationaliseringen fortgår både i Sverige och globalt, där allt fler företag med dess medarbetare har uppdrag utanför landets gränser. Det medför större krav på gemensamt säkerhetstänkande och vi är övertygade om att regelverket även i Sverige kommer att ändras åt detta håll.

ÖVERENSSTÄMMER MED ISO 7010

Därför är alla Supernova+® arbetsmiljöskyltar redan nu säkrade för framtida regleringar med piktogram alla ska kunna känna igen, oavsett språk eller nationalitet!

Korrekta signalfärger i både mörker och dagsljus med Supernova+®

Med korrekta signalfärger i både mörker som i dagsljus ger Supernova+® trygg vägledning i en oförutsedd nödsituation. Supernova+® är en synlig livräddare!

Supernova+® är förberedd för framtida regleringar

Supernova+® är nästa generation färgefterlysande arbetsmiljöskylt - förberedd för framtida regleringar. Anpassad efter kraven i ISO 7010, ISO 3864, ISO 16069.

Supernova+® med ultrastark lyskraft

Supernova+® upplevs som en elektrisk skylt i mörker, tack vare sin färgefterlysande effekt. Supernova+® luminans överskridande minimumkraven i ISO 16069.