Supernova+® har ultrastark lyskraft

Supernova+® upplevs som en elektrisk skylt i mörker, tack vare sin färgefterlysande effekt. Supernova+® luminans överskridande minimumkraven i ISO 16069.

ULTRASTARK LYSKRAFT I MÖRKER

Den djupt bearbetade och unika färgen hos Supernova+® laddas av ljuset i sin omgivning, oavsett om det är dagsljus eller artificiell belysning. När ljuskällan sedan slocknar tar den färgefterlysande effekten vid och uppfattas precis som en elektrisk skylt.

Utmärkande för Supernova+® är de starkt lysande vita partierna som bidrar till att färgupplevelsen blir extra tydlig och hela skyltens budskap framträder på ett oerhört kraftfullt sätt vid strömbortfall och ger möjlighet till att finna befintliga livsviktiga utrymningsvägar, nödutgångar samt brandredskapsutrustning.

 

KORT OM UTRYMNING

Utrymningsvägar skall vara uppmärkta så att människor skall kunna evakuera en byggnad på ett effektivt sätt vid en nödsituation eller brand. Utrymning ska gärna ske innan kritiska förhållande uppstår, dvs efter ca 5-10 minuter. Detta innebär att man gärna ska vara ute ur byggnaden till denna tiden.

 

SUPERNOVA+® ÖVERSKRIDER ISO 16069

Tester har utförts av RISE (Research Institutes of Sweden AB) och Supernova+® har visat sig ha efterlysningsvärden med en förbättrad luminans som sträcker sig långt över minimumkraven för ISO-standarden 16069, dvs den standard som sätter kriterierna för efterlysning. Genom att uppfylla och överskrida kraven i förekommande standard för utrymningsskyltar säkerställer man att skyltarna är säkra och är synliga även i mörker. 

 

BEVISAD LJUSSTYRKA SOM RÄDDAR LIV

Luminansen, ljusstyrkan på efterlysningen, mäts enligt kraven i ISO 16069 efter 10 min och 60 min. Där också kravet på avklingningstiden (tiden fram till att luminansen når 0,3 mcd/m²) måste uppfyllas.

* Mcd/m² = millicandela/kvadratmeter (candela är enheten på ljusstyrkan)
Tester på Supernova+® efterlysningsvärden utfördes av RISE hösten 2021


Supernova+® är en trygghet ifall det oförutsedda händer - kontakta våra säljare för mer information, ett besök eller maila oss på supernovaplus@systemtext.com!

Supernova+® är förberedd för framtida regleringar

Supernova+® är nästa generation färgefterlysande arbetsmiljöskylt - förberedd för framtida regleringar. Anpassad efter kraven i ISO 7010, ISO 3864, ISO 16069.

Trygg och säker investering för framtiden

Världen internationaliseras och det ger upphov till ett gemensamt formspråk som alla kan känna igen. Supernova+® skyltarna är redan förberedda för framtiden.

Korrekta signalfärger i både mörker och dagsljus med Supernova+®

Med korrekta signalfärger i både mörker som i dagsljus ger Supernova+® trygg vägledning i en oförutsedd nödsituation. Supernova+® är en synlig livräddare!