Hållbarhet

Läs mer om Systemtexts tankar och vad vi gör för den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten. Bland annat har vi endast elbilar som tjänstebilar!

VAD INNEBÄR HÅLLBARHET?

Enligt FN:s definition är hållbar utveckling ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Begreppet hållbarhet omfattar tre viktiga aspekter att ta hänsyn till i besluts- och utvecklingsfrågor. Genom att de tre komponenterna samspelar och stödjer varandra förväntas de leda till hållbar utveckling.

Tre aspekter för hållbarhet:

  • Ekologisk hållbarhet
  • Social hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet

HÅLLBARHET PÅ SYSTEMTEXT

Det innebär att vi lever som vi lär, dvs att vi proaktivt arbetar för en god, säker och trygg arbetsmiljö. Personalen och deras kunskap är vår viktigaste styrka och därför ser vi till att ta väl hand om vår personal – bland annat genom friskvårdsbidrag, ergonomisk utrustning, sociala aktiviteter - vilket också avspeglar sig i vår låga personalomsättning. Detta bekräftas glädjande även i undersökningar från Quicksearch, där vi återkommande har ett högt NMI (Nöjd Medarbetar Index).

Företagets ekonomiska hållbarhet och överlevnad tryggas genom god lönsamhet. Vi växer i den takt vi kan hantera och gör noggrant genomtänkta investeringar för framtiden. Till exempel kan nämnas att vår tjänstebilsflotta enbart består av elbilar! I vår produktion använder vi material och maskiner som i dagsläget är de bästa valen för miljön, men vi fortsätter följer utvecklingen och utvärderar kontinuerligt nya material.

Vi gör mycket för hållbarheten idag, men fortsätter att förbättra oss eftersom hållbarhet är ett konstant fortgående arbete.