Skyltar och markeringar för behållare

Behållare som innehåller farliga kemiska produkter ska, när de används eller lagerhålls i anslutning till användning vara märkta (AFS 2014:43 §19)

Exkl. moms

Inkl. moms