Skyltar och markeringar för områden, lokaler och inhägnader

Områden, lokaler och inhägnader där så stora mängder farliga kemiska produkter lagras att det har betydelse för säkerheten ska skyltas med tillämpliga faropiktogram om inte märkningen av de individuella behållarna kan ses och läsas utifrån. AFS 2014:43 §20a

Exkl. moms

Inkl. moms