Armaturer

Armaturer är genomlysta utrymningsskyltar och fordras som "vägledande markering" i olika verksamhetsklasser i Boverkets Byggregler BBR.

Exkl. moms

Inkl. moms