Utbildning i korrekt arbetsmiljöskyltning

Utbildningen för alla skyddsombud, säkerhetsansvariga, verkstads- och produktionschefer. Höj säkerheten och förhindra arbetsplatsolyckor. Boka direkt!

VEM RIKTAR SIG UTBILDNINGEN TILL? VEM ÄR UTBILDNINGEN TILL FÖR?

Systemtext utbildar både återförsäljare och slutkunder. Vi genomför kontinuerligt flera utbildningar i veckan runt om i Sverige med våra återförsäljare, både fysiska och digitala utbildningar. Det finns olika utbildningsnivåer för de olika funktionerna hos återförsäljarna. Bland annat blir inköpare, säljare och butikspersonal utbildade i relevant lagstiftning kring skyltar. 

Vi utbildar även slutkunder, t ex verksamheters skyddsombud, säkerhetsansvariga eller verkstads- och produktionschefer. Det kan ske enskilt ute på arbetsplatsen eller på gemensamma utbildningar för vissa yrkesgrupper.

Är din verksamhet i behov av utbildning inom området arbetsmiljöskyltning? Boka vår utbildning redan idag!

VAD UTBILDAR SYSTEMTEXT INOM?

Systemtext utbildar inom skyltning för arbetsmiljö och säkerhet. Målet är att säkerställa korrekt skyltning och därmed främja säkrare arbetsplatser i Sverige. I en typisk utbildning går vi igenom vilka av Sveriges lagar, föreskrifter och standarder som är applicerbara inom området. Därefter fokuserar vi i de ämnesområden som är aktuella för dagen. Vi går bl a igenom vikten av skyltens utformning för att uppnå sitt syfte, dvs att minimera risker och förhindra arbetsplatsolyckor. 

VEM HÅLLER I UTBILDNINGEN?

Utbildningarna genomförs med kompetenta och erfarna utbildare anställda av Systemtext. Vår utbildningskonsulters eller utbildares gedigna kunskap kommer från lång arbetslivserfarenhet i branschen, utbildningar de har gått, kunskapsutbyte mellan Systemtexts kollegor, kontakt med myndigheter, egenintresse att förkovra sig samt deras kontaktnät. Det är ett kontinuerligt arbete med att alltid ha korrekt och aktuell kunskap.

OLIKA UTBILDNINGSVARIANTER ERBJUDS

Utbildning för återförsäljare
Vi utbildar kontinuerligt våra återförsäljare inom korrekt skyltning för arbetsmiljö. Varje vecka utbildar vi ett stort antal butiksmedarbetare, innesäljare, utesäljare med flera så att de har rätt kunskap i kundmötet. Utbildningen anpassas efter varje återförsäljares unika behov och inriktning. Normalt sett sker utbildningen på plats, men vid behov genomförs den digitalt. 

Utbildning för ert företag
I samarbete med våra återförsäljare ordnar vi utbildningar. Denna utbildning riktar sig till skyddsombud, säkerhetsansvariga, inköpare, verkstads- och produktionschefer samt andra som har nytta av mer kunskap kring skyltning. Syftet är att minska antalet tillbud och olyckor på våra arbetsplatser. Utbildningen genomförs på plats hos återförsäljaren, på det aktuella företaget eller digitalt.

HUR LÅNG TID TAR EN UTBILDNING?

Det beror helt och hållet på verksamhetens behov. Vi kundanpassar våra utbildningar, så vi har både korta och långa utbildningar. Kontakta oss för diskussion kring ditt specifika behov.

BOKA UTBILDNING

Systemtext håller alltid sina kunskaper uppdaterade inom arbetsmiljöområdet och vi är de mest efterfrågade utbildarna inom korrekt arbetsmiljöskyltning. Vi förmedlar gärna kunskapen vidare för att uppnå ännu fler säkra arbetsplatser i Sverige. Boka utbildning till din personal!

Kontaktformulär