Systemtext har branschens bästa skyltutbildningar

Utbildningen ger viktiga lärdomar om relevant lagstiftning, varför skyltar ser ut som de gör samt hur vi kan stötta företag till att bli säkrare arbetsplatser.

Systemtext har branschens bästa skyltutbildningar

Alla arbetsplatser är skyldiga att följa arbetsmiljölagen. Men få känner till hur man ska skylta rätt. Därför har Systemtext tagit fram utbildningar i korrekt skyltning. Utbildningsansvarige Jörgen Tönnes berättar om konceptet. 

 

Jörgen, varför behövs utbildning i korrekt skyltning?

– Långt ifrån alla vet hur man ska skylta rätt, trots att det finns lagstadgade krav på vilka skyltar som ska finnas på en arbetsplats. Därför har vi på Systemtext tagit fram utbildningar som informerar om risker, skyldigheter och korrekt skyltning. Kunskap som förhindrar olyckor, räddar liv.

 

Till vem vänder sig Systemtexts utbildningar?

– Vi utbildar både återförsäljare och slutkunder, vanligen skyddsombud, säkerhetsansvariga och verkstads- och produktionschefer. Utbildningen tar ungefär en timme.

 

Vilka är de fem viktigaste lärdomarna från utbildningen?

– Deltagaren får veta:

  1. hur skyltar och markeringar ska placeras för att fylla sin funktion, i rätt tid!
  2. skillnaden mellan Supernova+® och andra typer av skyltar
  3. vilka skyltkategorier som finns och varför skyltar ser ut som de gör (färg, form, piktogram, storlek och när man ska och inte ska använda text)
  4. allt om relevant lagstiftning
  5. hur Systemtext konkret kan stötta deras verksamhet, för att skapa säkrare arbetsplatser

Varför ska man gå just Systemtexts skyltutbildning?

– Vi som jobbar på Systemtext är specialister, vi sysslar enbart med arbetsmiljöskyltning. Vår branschledande kompetens gör att vi får samarbeta med Arbetsmiljöverket inom både rådgivning och utveckling av skyltstandarder. Så man kan känna sig helt trygg med att det finns hög kompetens i företaget.

 

Har utbildningen även en praktisk del som underlättar förståelsen?

– Absolut, genom hela utbildningen visar vi exempel på hur det ska se ut, men även hur det inte får se ut. Det handlar om felaktigt utformade skyltar, gamla skyltar med ogiltiga piktogram eller färger som inte längre syns och gör budskapet svårt att uppfatta. Vi visar även exempel på felaktigt placerade skyltar, nödutgångar som är obrukbara och så vidare…

 

Vilken är deltagarens vanligaste aha-upplevelse?

– Insikten om hur mycket det är att tänka på när det kommer till skyltar, helt klart. Men även antalet potentiella risker på arbetsplatsen förvånar.

 

Men finns det verkligen risker på alla arbetsplatser, såsom ett ”vanligt” kontor?

– Absolut, det finns risker på varenda arbetsplats. Även det ”vanliga” kontoret kräver korrekt skyltning till brandsläckare, första hjälpen och nödutgångar. En dåligt skyltad nödutgång är lika farlig på ett litet kontor som på en stor byggarbetsplats. Rätt skylt räddar liv!

 

Hur kan Systemtext underlätta för företag som behöver hjälp med skyltningen?

– För den som inser att det är mycket på arbetsplatsen som inte är enligt regelverket, erbjuder vi en smart tjänst vi kallar Skyltronden®. En inventering där Systemtexts säkerhetskonsulter säkerställer att en arbetsplats är korrekt skyltad enligt gällande lagkrav, det vill säga rätt skylt på rätt ställe och rätt placerad.

 

Hur köper man skyltar från Systemtext?

– Vårt sortiment finns hos återförsäljare över hela Sverige. Många av dem är skyltutbildade här hos oss, så du får snabb hjälp till rätt skylt. Och har du en specifik verksamhet, där du exempelvis hanterar ovanliga kemikalier, så tar vi självklart fram behovsanpassade arbetsmiljöskyltar. Leveransen är snabb tack vare att allt vi gör produceras i Sverige.

Boka vår skyltutbildning genom att fylla i formuläret till höger, så kontaktar vi er!

Kontaktformulär