Skyltronden® | Boka inventeringshjälp idag

Läs allt om vad Skyltronden® innebär, varför den behövs, vem som medverkar och vad den har för syfte. Förebygg skador och förhindra arbetsplatsolyckor. Boka nu!

VAD ÄR SKYLTRONDEN®?

Skyltronden® är en översyn av skyltar och markeringar för hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatsen. Den är en inventering och åtgärd för att förhindra och förändra bristfällig arbetsmiljöskyltning, för att på så sätt säkerställa att arbetsplatsen är korrekt skyltad efter verksamhetens behov. Före Skyltronden® diskuteras förväntningar och förutsättningar med de medverkande. Skyltronden® genomförs med bl a stöd av verksamhetens utrymningsplan som underlag. Efteråt erhåller kunden/beställaren en rapport med åtgärdsplan för arbetsplatsen.

NÄR SKA SKYLTRONDEN® GENOMFÖRAS?

 • Ny lagstiftning inom arbetsmiljöområdet har tillkommit och arbetsplatsen har fel skyltning
 • Utökad lagstiftning inom befintligt arbetsmiljöområdet har tillkommit och arbetsplatsen behöver komplettera sin skyltning
 • Arbetsplatsen har inaktuell skyltning utifrån verksamhetens behov
 • Arbetsplatsen utökar verksamhetens yta, vid t ex nybyggnation eller tillbyggnad
 • När skyltar och markeringar inte längre behåller sin funktion och kvalitet (trots underhåll, kontroll, reparation och rengöring)


Arbetsmiljöverket genomför regelbundet inspektioner av arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser, varav skyltning kan vara en parameter. Arbetsmiljöverket kan efter kontroller besluta om föreläggande eller förbud utifrån Sveriges föreskrifter för hälsa, miljö och säkerhet. Förelägganden eller förbuden kan förenas med utdömande av vitesbelopp (bötesbelopp för åtgärdande av arbetsmiljöproblemen). Skyltronden® är en klok förebyggande åtgärd för att leva upp till arbetsmiljölagstiftningen.

VILKA TYPER AV ARBETSPLATSER GENOMFÖRS SKYLTRONDEN® PÅ?

 • Industrier – exempelvis livsmedel, kemiska, metall, papper, verkstad etc
 • Byggarbetsplatser
 • Fastigheter och kontorslokaler
 • Offentlig förvaltning – exempelvis förskolor, skolor, sjukhus, vårdcentraler

HUR GÅR SKYLTRONDEN® TILL OCH VEM MEDVERKAR?

Närvarande under inventeringsöversynen är:

 • Skyddsombud och/eller säkerhetsansvarig samt arbetsledaren för verksamheten
 • Säkerhetskonsult från Systemtext
 • Ibland en representant från någon av våra återförsäljare

Verksamhetens behov av arbetsmiljöskyltar ses över, utifrån de föreskrifter som finns för arbetsplatsens utformning och funktion, genom en rundvandring i lokalerna. Under Skyltronden® berättar säkerhetskonsulten vilka eventuella brister som finns samt förklarar vilka risker som föreligger och vilka regler som gäller.

VILKA OMRÅDEN OMFATTAS AV SKYLTRONDEN®?

 • Nödskyltar, utrymningsskyltar och brandskyltar
 • Varnings- och förbudsmarkeringar
 • Märkning av hinder och farliga områden
 • Märkning av gång- och transportleder
 • Märkning av rör
 • Märkning av förvaringsplatser för kemiska arbetsmiljörisker
 • Skyltar för personlig skyddsutrustning (påbudsskyltar)
 • Befintlig skyltning
 • Behov av eventuella specialskyltar

RAPPORT MED ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Efter att Skyltronden® är avklarad och alla punkter är genomgångna levererar Systemtext en rapport med sammanställd dokumentation och rekommenderade åtgärder. Rapporten innehåller även placeringsanvisningar och instruktioner för skyltarna.

BOKA SKYLTRONDEN®

Korrekt utförd arbetsmiljöskyltning förebygger skador och förhindrar olyckor på arbetsplatsen. Tveka inte, använda formuläret och boka tjänsten redan idag! 

Kontaktformulär