Specialskyltar | Behovsstyrda arbetsmiljöskyltar

Låt vår kunniga personal vägleda och hjälpa dig i valet av specialskylt för din verksamhet. Arbetsmiljöskyltar får ej utformas hur som helst - vi har kunskapen!

SPECIALSKYLTAR

Specialskyltar eller behovsanpassade arbetsmiljöskyltar är skyltar som inte ingår i vårt standardsortiment och som beställs utifrån just din arbetsplats specifika behov. Kom ihåg att det är viktigt att symbolen kommunicerar huvudbudskapet på skylten och denna kan förtydligas med hjälp av tilläggstext.

När den behovsstyrda specialskylten utgör en del av arbetsplatsens säkerhet bör gällande regler för skyltning av arbetsmiljö tillämpas, läs mer om ”Korrekt skyltning”.

SÅ HÄR BESTÄLLER DU EN SPECIALTILLVERKAD SKYLT

Ange följande:

  • Typ av produkt: skylt eller dekal (klistermärke)
  • Kategori: Nöd, brand, kemisk risk, varning, förbud, påbud eller övrigt
  • Storlek på skylten/dekalen
  • Placering: Inom- eller utomhus
  • Budskap: Ange nummer för passande symbol(er) enligt nedan
  • Eventuell tilläggstext
  • Behövs  skyltfäste?


Välkommen att kontakta våra kunniga återförsäljare med din beställning, hitta din närmaste återförsäljare via kartan.