Allt om arbetsmiljöskyltar i Sverige

En korrekt arbetsmiljöskylt ska informera om hälsa och säkerhet på en arbetsplats. Vilken lagstiftning reglerar kraven och vem bär ansvaret på arbetsplatsen?

ARBETSMILJÖSKYLTAR

Arbetsmiljöskyltar är en viktig del av kommunikationen för säkerhet i den fysiska arbetsmiljön. Därför har Arbetsmiljöverket definierat regler kring hur arbetsmiljöskyltar ska utformas för att var korrekta. Det regleras i Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS, som består av flera olika föreskrifter.

De kategorier av skyltar som är definierade som arbetsmiljöskyltar i föreskrifterna är:

  • Nödskyltar
  • Brandskyltar
  • Skyltar för kemiska arbetsmiljörisker
  • Varningsskyltar
  • Förbudsskyltar
  • Påbudsskyltar

 

AFS:ER OCH ISO-STANDARDER

Genom att samhället har klara gemensamma riktlinjer för skyltarnas utformning (färg, form, betydelser) innebär det också att alla människor kan förstå deras innebörd. Detta gäller inte bara i Sverige, utan även i hela världen. Utanför Sverige används dock den internationella standardiseringsorganisationens standarder, så kallade ISO-standarder. Om en ISO-standard nämns i en föreskrift från Arbetsmiljöverket, en så kallad AFS, så är ISO-standarden också ett lagkrav.

Den 31 december 2020 utgick föreskriften AFS 2008:13 Skyltar och signaler, för att istället ersättas av den omarbetade och utökade AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning. Ladda gärna ner den gällande föreskriften från Arbetsmiljöverkets hemsida. Motsvarigheten internationellt är en standard som heter ISO 7010:2020, vilken du kan köpa på ISO's hemsida

VEM ANSVARAR FÖR ARBETSMILJÖN?

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för verksamhetens arbetsmiljö. Ansvaret innebär bl a en skyldighet att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska känna till vilka risker som finns, men även informeras om hur de kan undvika riskerna. Ett sätt att göra detta på är genom att se till att man har rätt skyltar utifrån verksamhetens behov och gällande lagstiftning.  Arbetsgivaren kan själv utföra uppgifter eller delegera ansvaret till ett skyddsombud eller säkerhetsansvarig. Finns tveksamheter eller funderingar gällande vilka skyltar som behövs på arbetsplatsen kontaktar ni oss för rådgivning eller inventeringstjänsten Skyltronden® - så hjälper vi er!

SKYLTENS SYFTE SPELAR ROLL

Det är viktigt att klarlägga syftet med en skylts kommunikation. Ska skylten informera om säkerhet på arbetsplatsen ska en arbetsmiljöskylt användas. Är skyltens funktion däremot en allmän upplysning, ska trivsel- och ordningsskyltar användas.

Fördjupa kunskapen kring olika typer av skyltar, deras betydelse och vad som gäller för respektive skyltkategori, genom att läsa mer under respektive produktkategori

Höj säkerheten på din arbetsplats genom att lära dig mer om hur du skyltar rätt via vår överskådliga tabell för korrekt utformade skyltar samt vilken skyltstorlek du ska använda på vilket betraktningsavstånd/läsavstånd.

RÄTT PLACERING AV ARBETSMILJÖSKYLTAR

På en arbetsplats är det arbetsgivaren som har till skyldighet att se till att det, i tillräcklig omfattning, finns skyltar, märkning och signaler för att undvika risker eller när andra åtgärder inte begränsar riskerna tillräckligt mycket. Områden där särskild risk finns, ska alltid vara tydligt markerade.

Permanenta skyltar ska användas för förbud, varning och påbud samt för att märka ut väg till utrymningsväg, utrymningsvägar samt utrustning för första hjälpen. Permanent märkning med skyltar, tejp eller färg ska användas för att visa placering och typ av brandredskap. Varaktig märkning med färg eller skyltar ska användas för att märka ut platser där det finns risk för fall eller kollision med föremål eller hinder. Varaktig märkning med färg eller tejp ska användas för att märka ut gång- och transportleder.

SYSTEMTEXTS SORTIMENT AV ARBETSMILJÖSKYLTAR

Systemtext arbetar för säkrare arbetsplatser genom korrekt utformade och placerade arbetsmiljöskyltar. Vårt breda skyltsortiment av standardiserade arbetsmiljöskyltar är noggrant utvecklat över tiden, i konsultation med Arbetsmiljöverket, för att täcka en stor del av kommunikationen som behövs på Sveriges arbetsplatser och på så vis förhindra arbetsplatsolyckor.

Det kommer dock alltid att finnas arbetssituationer som kräver specialutformad information, så kallade behovsanpassade arbetsmiljöskyltar. Utformning av specialskyltar görs efter behovsanalys av den specifika arbetssituationen tillsammans med vår utbildade och kunniga personal.

Korrekt utformade arbetsmiljöskyltar

Vi ger dig kunskap kring arbetsmiljöskyltars korrekta utformning och val av rätt storlek vid montage. Du bidrar till ökad säkerhet på din arbetsplats.

Vår produktkatalog - viktigt verktyg för din arbetsplats

Systemtexts produktkatalog med skyltar och markeringar – för hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatser och för ett tillgängligt samhälle. Finns på svenska och norska.

Rätt skyltar för din verksamhet

Läs allt om vad Skyltronden® innebär, varför den behövs, vem som medverkar och vad den har för syfte. Förebygg skador och förhindra arbetsplatsolyckor. Boka nu!