Säkrare vintermiljö med rätt skyltar

Konkreta tips till fastighetsägaren för att minimera risken för snöras. När värmen och våren börjar komma medför det att snö och istappar smälter, men hur varnar man för snö- och isras på rätt sätt?

SÄKRARE VINTERMILJÖ MED RÄTT SKYLTAR

Vintern är här och med den kommer risk för snö- och isras från hustaken. Du som fastighetsägare bär ansvar för snö- och isröjning, men också för att varna omgivningen genom avspärrningar och varningsskyltar. En istapp som faller från femte våningen är uppe i 60 km/h när den når trottoaren. 

Snö och is som rasar från tak kan orsaka allvarliga olyckor. Även mindre istappar och isblock kan göra stor skada när de faller från hög höjd. I den här artikeln går vi igenom vilket ansvar som ligger på fastighetsägaren och hur ett fastighetsområde ska säkras så att ingen kommer till skada.

HENRIK MOBERG, INNESÄLJARE PÅ SYSTEMTEXT, VAD SKA EN FASTIGHETSÄGARE GÖRA VID RASRISK?

– Enligt ordningslagen har fastighetsägaren ett omfattande ansvar när det gäller säkerheten. Både för de som vistas på taket och de som befinner sig ”under” det. Man ska framförallt försäkra sig om att:

 • istappar, snö eller isblock inte faller ner och skadar människor
 • människor inte halkar på mark som tillhör fastigheten
 • man har rutiner för att kontrollera taket (från gatan, från grannfastighet eller från skylift)
 • de som sköter is- och snöröjning på taket kan arbeta säkert
 • varning för risk för halka och snöras sker på ett korrekt sätt

 

SÅ HUR VARNAR MAN FÖR SNÖ- OCH ISRAS PÅ RÄTT SÄTT?

– Poängen med varningsskyltarna är att leda bort gång- och biltrafik från ett riskområde, vilket innebär allt från avspärrningsband till en vinkelskylt med dubbelsidigt tryck för bästa möjliga synbarhet. En annan effektiv varning är vår dubbelsidiga, hopfällbara golvskylt. Den är utformad för att kunna placeras på marken även när det finns snö- och ismassor. Komplettera gärna med en tyngd för att försäkra dig om att vinden inte får tag i den.

 

SKA SKYLTARNA SITTA UPP HELA VINTERN?

– Nej! För att varningen ska bli effektiv är det viktigt att den inte används permanent. Skyltar och avspärrningar ska bara sitta uppe vid faktisk risk. När snön har avlägsnats, och risken upphört, ska skylten tas bort för att sedan plockas fram igen vid ny rasrisk. För dig som tycker det är krångligt att skylta av och på har vi tagit fram en produkt som fungerar ungefär som en rullgardin. Bara att dra ut en banderoll vid rasrisk.

 

NÄR ÄR RISKEN FÖR SNÖ- OCH ISRAS SOM STÖRST?

­– Rasrisken finns från november till april, men variationerna är förstås stora beroende på var i landet man befinner sig. Men generellt kan man säga att temperaturer runt O °C i kombination med stora mängder snö ökar risken väsentligt. Vad många inte tänker på är att istappar ofta bara är en del av ett större isblock. Medan skottning pågår är det därför mycket viktigt att spärra av trottoaren nedanför ordentligt så att inga olyckor inträffar. Tänk också på att vädret ställer om snabbt, så planera dina inköp av skyltar i god tid. De kan snabbt sälja slut hos våra återförsäljare.

FAKTA OM ISTAPPAR (Källa: byggnads.se och fastighetstidningen)

HUR MYCKET VÄGER ISTAPPEN

 • 0,5 meter: vikt upp till 2 kg
 • 1 meter: vikt upp till 20 kg
 • 2 meter: vikt upp till 50 kg

 

HASTIGHET PÅ EN FALLANDE ISTAPP?

 • 2 våningar - ca 25 km/h
 • 3 våningar - ca 50 km/h
 • 5 våningar - ca 60 km/h

 

SKYLTA BARA NÄR DET BEHÖVS!

För att varningen ska bli verksam är det viktigt att den inte används permanent. Skyltar och avspärrningar ska bara användas när det finns en faktisk risk för snöras.

 

SYSTEMTEXTS SKYLTAR SOM VARNAR FÖR NEDFALLANDE SNÖ OCH IS