Världspremiär för Supernova+®

En synlig livräddare med korrekta signalfärger i både mörker och dagsljus, förberedd för internationaliseringen. Supernova+® - Color innovation for saving lives

VÄRLDSPREMIÄR FÖR NÄSTA GENERATION FÄRGEFTERLYSANDE ARBETSMILJÖSKYLT

Världen internationaliseras, människor flyttar långt iväg för ett nytt arbete och flyttströmmarna medför större behov av ett gemensamt standardspråk. Tidigt i utvecklingsprocessen satte vi därför upp krav om att Supernova+® ska vara en internationell produkt och därför har skylten piktogram i enlighet med internationella standarden ISO 7010. I Sverige innebär det att skylten är väl förberedd för framtida lagändringar.

Med vetskapen om vad färg har för betydelse i en nödsituation har nästa generation färgefterlysande arbetsmiljöskylt, Supernova+®, korrekta signalfärger i både mörker som dagsljus enligt ISO 3864. Skylten har även efterlysningsvärden som sträcker sig långt över minimumkraven i ISO 16069, visar tester utförda av RISE (Research Institutes of Sweden AB).

Supernova+® är som en hybrid mellan en efterlysande skylt och en elektrisk skylt. Den laddas som en efterlysande skylt, dvs av omgivningens ljus, men uppfattas som en elektrisk färgskylt – helt enkelt en synlig färgefterlysande livräddare.

Supernova+® - Color innovation for saving lives

Supernova+® är förberedd för framtida regleringar

Supernova+® är nästa generation färgefterlysande arbetsmiljöskylt - förberedd för framtida regleringar. Anpassad efter kraven i ISO 7010, ISO 3864, ISO 16069.

Supernova+® med ultrastark lyskraft

Supernova+® upplevs som en elektrisk skylt i mörker, tack vare sin färgefterlysande effekt. Supernova+® luminans överskridande minimumkraven i ISO 16069.

Korrekta signalfärger i både mörker och dagsljus med Supernova+®

Med korrekta signalfärger i både mörker som i dagsljus ger Supernova+® trygg vägledning i en oförutsedd nödsituation. Supernova+® är en synlig livräddare!

Trygg och säker investering för framtiden

Världen internationaliseras och det ger upphov till ett gemensamt formspråk som alla kan känna igen. Supernova+® skyltarna är redan förberedda för framtiden.