Uppladdning av efterlysande skyltar

Efterlysningen påverkas av faktorer som dagsljus, vilken typ av artificiell ljuskälla som används, belysningsstyrkan samt kallvitt ljus eller gulvitt ljus.

OLIKA LJUSKÄLLOR FÖR UPPLADDNING AV EFTERLYSANDE SKYLTAR OCH MARKERINGAR

Efterlysande skyltar, markeringar och färg kan laddas av i princip alla typer av vitt ljus som t ex dagsljus och ljus från olika typer av artificiella ljuskällor (lysrör, LED-, halogen- och glödlampor). Vanligtvis försöker man använda sig av en kombination av dagsljus och artificiellt ljus vid inomhusbelysning, men i vissa fall tvingas man nöja sig med enbart konstgjort ljus. Normal inomhusbelysning för kontor och lagermiljö oavsett ljuskälla är minst 300 lux medan belysningen i industrilokaler oftast ligger på ca 500 lux eller mer, beroende på verksamhetens art och ljusbehov.

Hur bra efterlysande skyltar, markeringar och färg laddas, dvs hur hög efterlysningen blir efter ljusbortfall, beror både på belysningsstyrkan (antalet lux) och på vilken typ av belysning som används.

SKILLNAD MELLAN OLIKA LJUS

Som tidigare nämnts kan både ljus från lysrör och LED-lampor ladda efterlysande skyltar, men generellt ger lysrör en effektivare laddning än LED. Studier visar att skillnaden i effektivitet är ca 2-4 gånger till lysrörens favör, dvs för att uppnå en viss laddning med LED-ljus behöver belysningsstyrkan vara 2-4 gånger högre jämfört med om lysrör används. Generellt gäller också att kallvitt ljus (dvs blåtonat ljus) laddar efterlysande skyltar effektivare än varmvitt ljus. Dock, i de allra flesta miljöer där efterlysande skyltar används kommer belysningsstyrkan vara tillräckligt hög (100 lux eller mer) för att ge en fullgod uppladdning av Supernova® skyltar, oavsett om man använder LED- eller lysrörsbelysning.

SUPERNOVA® TESTRESULTAT

Supernova® färgefterlysande skyltar överträffar kraven som ställs på efterlysning för utrymningskyltar enligt ISO 16069 Graphical symbols - Safety signs - Safety way guidance systems (SWGS), både vid uppladdning med LED-belysning och med lysrör!

RISE - Research Institutes of Sweden genomför regelbundet tester av våra Supernova® skyltar, för att säkerställa den efterlysande kvaliteten. Supernova® skyltarna är testade och godkända mot följande standarder:

  • ISO 16069  Graphical symbols - Safety signs - Safety way guidance systems (SWGS)
  • ISO 15370  Low-location lighting on passenger ships
  • DIN 67510-3  Photoluminescent pigments and products - Part 3: Low location lighting system

Supernova® - skylten som räddar liv!

Vad är en Supernova® skylt? Skillnaden mellan en Supernova® skylt och en efterlysande skylt? Varför ska jag välja Supernova® skyltar? Alla svaren finns här!

När ska man välja Supernova® skyltar?

Vi ger dig svar på när du ska använda Supernova® skyltar respektive efterlysande och belysta/genomlysta skyltar samt vilka standarder du kan välja mellan.

Hur monterar man Supernova® skyltar?

Vi går igenom flera enkla sätt som du kan montera dina Supernova® skyltar på. Vi har olika montagleösningar beroende på underlaget: vägg, golv, tak och dörr.