Brandskyltar | Allt om brandsskyltar

Hur ser en brandskylt ut? Den informerar om placering av utrustning för brandbekämpning. Både för den kvicktänkte, men också för räddningstjänsten. Lär dig mer!

BRANDSKYLTAR

UTSEENDE

En brandskylt ska ha röd bakgrundsfärg och vit symbol, vara rektangulära eller kvadratisk i formen. Den röda delen ska vara minst 50 % av skyltens yta. Brandskyltar med riktningspil kan vara spegelvända.

BETYDELSE

Brandskyltar anger placering av brandskyddsanordning eller brandskyddsutrustning samt larm vid fara.

SKYLTENS SYFTE OCH FUNKTION

Brandredskapsskylten informerar om utmärkning och placering av utrustning för brandbekämpning.

OLIKA TYPER AV BRANDSKYLTAR

Supernova® skyltar är färgefterlysande brandredskapsskyltar, där hela skyltens utseende lyser i mörkret. Skyltens varselfärg lyser i rött och symbolen i vitt.

I Sverige används två typer av brandredskapsskyltar, beroende på att vi kan använda både den europeiska standarden samt AFS:en. Särskiljande för skyltarna är att piktogrammen ser lite olika ut.

Reflexskyltar för brand är skyltar som är reflekterande, men inte efterlysande. Skyltens reflekterande egenskap gör den lätt att identifiera vid räddningsinsatser där ficklampor och pannlampor används för att snabbt lokalisera brandredskap.

Vissa brandskyltar kräver en förtydligande tilläggsskylt, t ex för brandsläckare. Även andra brandskyddsanordningar eller brandskyddsutrustningar kan behöva tilläggstext för att räddningstjänsten enklare ska kunna arbeta. Exempel på detta är skyltar för röklucka, brandpost och sprinklercentral.