Taktila skyltar | Allt om taktila skyltar

Vad är utmärkande för en taktil skylt? Var ska man finna taktila skyltar? Skylten ska monteras på bestämda platser, av särskilda anledningar. Vi förklarar!

TAKTILA SKYLTAR

UTSEENDE

En taktil skylt har punktskrift (braille) samt text och symbol i relief (upphöjda bokstäver). Skyltarna är gjorda med kontrastfärger, dvs skyltens bakgrund har en färg och relieftext samt reliefsymbol har en annan. Om bakgrunden är mörk, så är skyltens övriga beståndsdelar ljusa. Vid ljus bakgrund är övriga skyltkomponenter mörka. Skyltens rundade hörn ger en mer behaglig läsning och minskar skaderisken.

SKYLTENS SYFTE OCH FUNKTION

Skyltens funktion är att personer med olika typer av synnedsättningar kan läsa skylten genom känsel/beröring och på så vis orientera sig om vad skylten informerar om.

DEN TAKTILA SKYLTENS PLACERING

En taktil skylt ska placeras på väggen vid dörrens handtagssida och inte på själva dörren för att undvika sammanstötning, om dörren öppnas när skylten läses taktilt. Både rullstolsburna och stående personer ska lätt kunna läsa den taktila skylten och därför är montagehöjden viktig. Skylten ska monteras med ett avstånd från golvet om max 1600 mm upp till skyltens ovankant och gärna inte lägre än 1400 mm från skyltens underkant till golvet. För bästa kontrast bör en ljus skylt placeras på en mörk vägg och tvärtom.

Taktila skyltar ska finnas i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Exempel på lokaler och platser är: sjukhus, bibliotek, torg, parker, restauranger, vissa delar av skolor etc. Skyltarna ska placeras där man förväntar att hitta dem, vid t ex entré, toaletter, nivåskillnader.